دامنه

فهرست قدیمی‌ترین دامین‌های .com ثبت شده

آیا می‌دانید که اولین .com توسط چه کسی ثبت شده است؟ دامین غول‌های فناوری مانند HP ، Sun Microsoft، Intel در چه تاریخی ثبت شده‌اند؟ اولین دامین .com در سال ۱۹۸۵ توسط یک شرکت سیستم های کامپیوتری به نام Symbolics در ماساچوست ثبت شد. در ادامه فهرست ۱۰۰ مورد از قدیمی‌ترین دامین‌های .com ثبت شده در تاریخ را مشاهده خواهید کرد.


رتبه تاریخ ثبت نام دامنه
۱. ۱۵-Mar-١٩٨٥ SYMBOLICS.COM
۲. ۲۴-Apr-١٩٨٥ BBN.COM
۳. ۲۴-May-١٩٨٥ THINK.COM
۴. ۱۱-Jul-١٩٨٥ MCC.COM
۵. ۳۰-Sep-١٩٨٥ DEC.COM
۶. ۰۷-Nov-١٩٨٥ NORTHROP.COM
۷. ۰۹-Jan-١٩٨٦ XEROX.COM
۸. ۱۷-Jan-١٩٨٦ SRI.COM
۹. ۰۳-Mar-١٩٨٦ HP.COM
۱۰. ۰۵-Mar-١٩٨٦ BELLCORE.COM
۱۱. ۱۹-Mar-١٩٨٦ IBM.COM
۱۲. ۱۹-Mar-١٩٨٦ SUN.COM
۱۳. ۲۵-Mar-١٩٨٦ INTEL.COM
۱۴. ۲۵-Mar-١٩٨٦ TI.COM
۱۵. ۲۵-Apr-١٩٨٦ ATT.COM
۱۶. ۰۸-May-١٩٨٦ GMR.COM
۱۷. ۰۸-May-١٩٨٦ TEK.COM
۱۸. ۱۰-Jul-١٩٨٦ FMC.COM
۱۹. ۱۰-Jul-١٩٨٦ UB.COM
۲۰. ۰۵-Aug-١٩٨٦ BELL-ATL.COM
۲۱. ۰۵-Aug-١٩٨٦ GE.COM
۲۲. ۰۵-Aug-١٩٨٦ GREBYN.COM
۲۳. ۰۵-Aug-١٩٨٦ ISC.COM
۲۴. ۰۵-Aug-١٩٨٦ NSC.COM
۲۵. ۰۵-Aug-١٩٨٦ STARGATE.COM
۲۶. ۰۲-Sep-١٩٨٦ BOEING.COM
۲۷. ۱۸-Sep-١٩٨٦ ITCORP.COM
۲۸. ۲۹-Sep-١٩٨٦ SIEMENS.COM
۲۹. ۱۸-Oct-١٩٨٦ PYRAMID.COM
۳۰. ۲۷-Oct-١٩٨٦ ALPHACDC.COM
۳۱. ۲۷-Oct-١٩٨٦ BDM.COM
۳۲. ۲۷-Oct-١٩٨٦ FLUKE.COM
۳۳. ۲۷-Oct-١٩٨٦ INMET.COM
۳۴. ۲۷-Oct-١٩٨٦ KESMAI.COM
۳۵. ۲۷-Oct-١٩٨٦ MENTOR.COM
۳۶. ۲۷-Oct-١٩٨٦ NEC.COM
۳۷. ۲۷-Oct-١٩٨٦ RAY.COM
۳۸. ۲۷-Oct-١٩٨٦ ROSEMOUNT.COM
۳۹. ۲۷-Oct-١٩٨٦ VORTEX.COM
۴۰. ۰۵-Nov-١٩٨٦ ALCOA.COM
۴۱. ۰۵-Nov-١٩٨٦ GTE.COM
۴۲. ۱۷-Nov-١٩٨٦ ADOBE.COM
۴۳. ۱۷-Nov-١٩٨٦ AMD.COM
۴۴. ۱۷-Nov-١٩٨٦ DAS.COM
۴۵. ۱۷-Nov-١٩٨٦ DATA-IO.COM
۴۶. ۱۷-Nov-١٩٨٦ OCTOPUS.COM
۴۷. ۱۷-Nov-١٩٨٦ PORTAL.COM
۴۸. ۱۷-Nov-١٩٨٦ TELTONE.COM
۴۹. ۱۱-Dec-١٩٨٦ ۳COM.COM
۵۰. ۱۱-Dec-١٩٨٦ AMDAHL.COM
۵۱. ۱۱-Dec-١٩٨٦ CCUR.COM
۵۲. ۱۱-Dec-١٩٨٦ CI.COM
۵۳. ۱۱-Dec-١٩٨٦ CONVERGENT.COM
۵۴. ۱۱-Dec-١٩٨٦ DG.COM
۵۵. ۱۱-Dec-١٩٨٦ PEREGRINE.COM
۵۶. ۱۱-Dec-١٩٨٦ QUAD.COM
۵۷. ۱۱-Dec-١٩٨٦ SQ.COM
۵۸. ۱۱-Dec-١٩٨٦ TANDY.COM
۵۹. ۱۱-Dec-١٩٨٦ TTI.COM
۶۰. ۱۱-Dec-١٩٨٦ UNISYS.COM
۶۱. ۱۹-Jan-١٩٨٧ CGI.COM
۶۲. ۱۹-Jan-١٩٨٧ CTS.COM
۶۳. ۱۹-Jan-١٩٨٧ SPDCC.COM
۶۴. ۱۹-Feb-١٩٨٧ APPLE.COM
۶۵. ۰۴-Mar-١٩٨٧ NMA.COM
۶۶. ۰۴-Mar-١٩٨٧ PRIME.COM
۶۷. ۰۴-Apr-١٩٨٧ PHILIPS.COM
۶۸. ۲۳-Apr-١٩٨٧ DATACUBE.COM
۶۹. ۲۳-Apr-١٩٨٧ KAI.COM
۷۰. ۲۳-Apr-١٩٨٧ TIC.COM
۷۱. ۲۳-Apr-١٩٨٧ VINE.COM
۷۲. ۳۰-Apr-١٩٨٧ NCR.COM
۷۳. ۱۴-May-١٩٨٧ CISCO.COM
۷۴. ۱۴-May-١٩٨٧ RDL.COM
۷۵. ۲۰-May-١٩٨٧ SLB.COM
۷۶. ۲۷-May-١٩٨٧ PARCPLACE.COM
۷۷. ۲۷-May-١٩٨٧ UTC.COM
۷۸. ۲۶-Jun-١٩٨٧ IDE.COM
۷۹. ۰۹-Jul-١٩٨٧ TRW.COM
۸۰. ۱۳-Jul-١٩٨٧ UNIPRESS.COM
۸۱. ۲۷-Jul-١٩٨٧ DUPONT.COM
۸۲. ۲۷-Jul-١٩٨٧ LOCKHEED.COM
۸۳. ۲۸-Jul-١٩٨٧ ROSETTA.COM
۸۴. ۱۸-Aug-١٩٨٧ TOAD.COM
۸۵. ۳۱-Aug-١٩٨٧ QUICK.COM
۸۶. ۰۳-Sep-١٩٨٧ ALLIED.COM
۸۷. ۰۳-Sep-١٩٨٧ DSC.COM
۸۸. ۰۳-Sep-١٩٨٧ SCO.COM
۸۹. ۲۲-Sep-١٩٨٧ GENE.COM
۹۰. ۲۲-Sep-١٩٨٧ KCCS.COM
۹۱. ۲۲-Sep-١٩٨٧ SPECTRA.COM
۹۲. ۲۲-Sep-١٩٨٧ WLK.COM
۹۳. ۳۰-Sep-١٩٨٧ MENTAT.COM
۹۴. ۱۴-Oct-١٩٨٧ WYSE.COM
۹۵. ۰۲-Nov-١٩٨٧ CFG.COM
۹۶. ۰۹-Nov-١٩٨٧ MARBLE.COM
۹۷. ۱۶-Nov-١٩٨٧ CAYMAN.COM
۹۸. ۱۶-Nov-١٩٨٧ ENTITY.COM
۹۹. ۲۴-Nov-١٩٨٧ KSR.COM
۱۰۰. ۳۰-Nov-١٩٨٧ NYNEXST.COM

امتیاز این نوشته

امتیاز

امتیاز کاربران: 4.45 ( 1 رای)

منبع
hongkiat.com
مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا